REFERENCER, LANDBRUG

SVINESTALDE

Fremtidens landbrugsbyggeri

Sostald - Gistrup

Sostald Hadsund

Slagtesvinestald - Vrå

Slagtesvinestald - Grenå

Sostald - Brovst

Sostaldsanlæg - Mors

Smågrisestald - Løkken

KVÆGSTALDE

Kvægstald Alstrup

Ammekostald, lade m.m.

Ungdyrsstald - Svenstrup

Robotstald - Dybvad

Robotstald - Hobro

Kvægstald - Hobro

Kælvningestald - Viborg

Parallel Malkestald - Arden

FJERKRÆSTALDE

Kyllingestald - Terndrup

Hønnikestald - Hobro

Økologisk ægproduktion - Hadsund

LAGERHALLER

Lagerhal, Vestbjerg

Kornlade og maskinhus

Maskinhal - Aars

Kartoffel Hal - Hals

Kartoffel hal Aabybro

Maskinhus - Pandrup

Maskinhus - Kongerslev

Maskinhus Kongerslev set fra siden

HESTESTALDE

Hestestald og ridehal – Sæby

Ridehal - Nordjylland

KULTURARV

Hovedgaard Sindal