REFERENCER, LANDBRUG

SVINESTALDE

Fremtidens landbrugsbyggeri

Fremtidens landbrugsbyggeri - indgang

Sostald - Gistrup

Sostald Hadsund

Løbestald og Drægtighedsstald - gavl

Slagtesvinestald - Vrå

Slagtesvinestald - Grenå

Sostald - Brovst

Sostald med mark

Sostaldsanlæg - Mors

Sostaldsanlæg - set bagfra

Smågrisestald - Løkken

KVÆGSTALDE

Kvægstald Alstrup

Kvægstald med sand - facade

Ammekostald, lade m.m.

Ungdyrsstald - Svenstrup

Ungdyrstald - gårdsplads

Robotstald - Dybvad

Robotstald - længe

Robotstald - Hobro

Ny robotstald - lang

Kvægstald - Hobro

Kælvningestald - Viborg

Kælvingestald - forfra

Parallel Malkestald - Arden

Løsdriftsstald - gavl

FJERKRÆSTALDE

Kyllingestald - Terndrup

Hønnikestald - Hobro

Slagtekyllingestald - gavl

Økologisk ægproduktion - Hadsund

Byggeri til økologisk ægproduktion - mark

LAGERHALLER

Lagerhal, Vestbjerg

Lagerhal - langside

Kornlade og maskinhus

Kornlade - skygge

Maskinhal - Aars

Maskinhal med flot facade

Kartoffel Hal - Hals

Nyopført kartoffelhal - facade

Kartoffel hal Aabybro

Kartoffelhal - gårdsplads

Maskinhus - Pandrup

Maskinhus - Kongerslev

Maskinhus Kongerslev set fra siden

HESTESTALDE

Hestestald og ridehal – Sæby

Ridehal - Nordjylland

KULTURARV

Hovedgaard Sindal

Kulturarv - port