NYHEDER

NYBYGGET HUS OPFØRT EFTER BRAND

BK NORD har netop afsluttet dette projekt, som vi har været overordnet koordinator på gennem hele processen.

Familiens bolig brændte i 2016, hvor BK NORD´s ekspert i forsikringsskader hjalp familien med at opgøre skadens omfang, prissætte skaderne og forhandle med taksator om erstatningen.

BK NORD´s arkitekt tegnede et nyt hus efter familiens ønsker, hvorefter det blev projekteret, der blev søgt om byggetilladelse ved kommunen og indhentet tilbud fra håndværkere.

Snart begyndte byggeprocessen som BK NORD havde tilsyn med, og inden længe stod huset klar til indflytning.

Projektleder Kenneth Nielsen kunne i går “aflevere” huset til en glad familie – og BK NORD ønsker dem al mulig held og lykke med huset.

Se flere billeder fra huset her: https://www.bk-nord.dk/noerholmsvej-aalborg/

Nybygget hus -køkken alrum

NY MEDARBEJDER

Martin Bang er ansat hos BK NORD A/S pr. 11. december 2017. Martin kommer fra Øster Hornum, er 31 år og uddannet Bygningskonstruktør i 2014, efter først at have taget en håndværksmæssig uddannelse til Murer.

Martin kommer fra en stilling som projektleder hos ak83 arkitekter i Aalborg, hvor han har stået for gennemførelsen af store erhvervsprojekter i både ind- og udland. Hos BK NORD A/S vil Martin blive en del af vores stærke team indenfor Erhvervs- og Boligbyggeri, og vil bidrage til projektudvikling og realisering, for både vores nuværende og kommende kunder.

Vi er glade for at kunne byde Martin velkommen hos BK NORD A/S.

Du kan kontakte Martin på 9634 5256/2223 2432 eller mail: mbg@bk-nord.dk

Er du sikker på din byggegaranti?

BK NORD A/S medvirkede i uge 45 i DR KONTANT, idet de gerne ville høre om vores erfaringer, med forskellige garantiordninger (fx BYG Garanti). Så du udsendelsen?

Hvis ikke kan du se den her: https://www.dr.dk/tv/se/kontant-tv/-/kontant-2017-11-09?v#!/

Man skal som forbruger være meget opmærksom på, at der er mange vilkår der gælder, for at denne type garantier har den forventede effekt og at det tager rigtigt lang tid, før man får en afgørelse på en evt. ankesag. Endelig skal man være opmærksom på at det stadigt er det firma man klager over, der har retten og pligten til at udbedre manglerne efter ankenævnsafgørelsen – hvis forbrugeren får medhold og hvis firmaet eksisterer.

Tvister er triste, opslidende og ofte dyrekøbt i både menneskelige og økonomiske ressourcer.

For både forbruger og håndværker, gælder det derfor om, at forebygge enhver form for tvist og byggeskader.

De bedste råd BK NORD A/S kan give til forbrugere der skal i gang med et byggeprojekt er:

 • Brug håndværkere du selv eller andre har gode erfaringer med.
 • Undersøg om der er myndighedskrav der skal overholdes.
 • Beskriv skriftligt hvad du vil have lavet eller få professionel hjælp til et udbudsmateriale på lidt større arbejder.
 • Sørg for en entydig og skriftlig aftale med den valgte håndværker om omfang, vilkår, tid og pris.
 • Sørg for AB Forbruger eller at AB92/ABT93, er en del af aftalegrundlaget.
 • Ved større arbejder, bør der laves en sikkerhedsstillelse jf. AB Forbruger/AB92/ABT93.
 • Aftal dagbod i kontrakten, såfremt tidsplanen er meget vigtig for jer.
 • Sørg for at der bliver lavet et ordentligt projektmateriale som beskriver omfang, kvalitet og vigtige udførelsesdetaljer. En klar opgavebeskrivelse og et godt tegningsgrundlag, er en stor fordel for både håndværkeren og dig som forbruger – på den måde kan der fra starten laves et reelt skarpt tilbud og efterfølgende entrepriseaftale.

BK NORD A/S har hjulpet forbrugere i rigtigt mange private byggesager – store som små.

De fleste har vi hjulpet helt fra den første arkitektstreg – andre kommer vi ind i senere i forløbet, måske endda først, når der er noget der ikke helt går som forventet.

Det er en langt bedre og mere sikker investering at tage god rådgivning med fra start og udgiften er oftest betalt via forskellen i de 2 første indhentede tilbud.

Ring eller skriv til os uanset hvor I er i processen, men jo før jo bedre – ring 9634 5250 eller mail info@bk-nord.dk

Hos os er det første møde på kontoret uforpligtende.

BK NORD A/S får Svinerådgiver Niels Chr. Dørken fra SvineXperten med på holdet.

Når du som svineproducent går i udvidelsestanker, skal du kunne trække på de bedste kompetencer og vi skal som dine rådgivere kunne samarbejde bredt og på tværs, med det ene mål – at få det optimale projekt gennemført effektivt, smidigt og i den rigtige rækkefølge – for dig som bygherre.

BK NORD A/S og SvineXperten har derfor indgået et tæt samarbejde, hvor Svinerådgiver Niels Chr. Dørken nu kan inviteres med i projekterne, når det drejer sig om strategier og indretning af svinestalde og BK NORD A/S stiller med et stærkt team af byggefaglige folk, der kan føre projektet effektivt og sikkert gennem skitsering, budgetter, myndighedstilladelser, projektering, udbud, kontrakter og byggestyring.

Hvis du allerede anvender rådgivning fra andre rådgivningsvirksomheder, så respekterer vi naturligvis dette 100% – vi er vant til at samarbejde på tværs og har rigtig gode samarbejdsrelationer både mod nord og syd.

DHL LØBET 2017

Minder fra DHL løbet 2017 i Aalborg, hvor BK NORD deltog med nogle toptrimmede medarbejdere.

KOM TIL ÅBEN VELFÆRDSSTALD

fredag d. 15. september 2017 kl. 10.00 – 15.00 hos

Alstrup I/S, Alstrupvej 62, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev.

Der vil bl.a. kunne besigtiges følgende:

 • Drænet gulv
 • Sand i sengene
 • God holdopdeling
 • Stationær klovboks
 • Drivbom på opsamling
 • 40 pl. indvendig karrusel

Kl. 11 vil der være information om byggeriet og der vil blive serveret pølser, øl, vand og kaffe til de fremmødte.

Vi ser frem til at se jer!

STORT VELKOMMEN

til vores nye bygningskonstruktør-praktikant fra UCN – Malte Løth Jørgensen.

Malte kommer til at deltage i alle kontorets aktiviteter lige fra opmålinger, myndighedsbehandling, tegning og projektering, energiberegninger, udbud, byggestyring og tilsyn.

Malte er desuden frisk på at hjælpe os i DHL-stafetten, hvor vi stiller med 2 hold den 29. august 2017 🙂

Vi glæder os meget til samarbejdet med Malte.

STORT TILLYKKE

til vores dygtige medarbejder – GUNNER OLESEN – der netop har bestået sin eksamen hos DBI,
og nu kan skrive CFPA – E på sit visitkort.
Gunner er nu videreuddannet som Fire Protection Manager CFPA og opnåede stor ros for sin sikre præstation.

BK NORD A/S er nu endnu bedre rustet til at projektere optimale brandsikringsmæssige tiltag i vores projekter,
og argumentationen med myndighederne om de projektspecifikke krav og muligheder.

CFPA Uddannelsen er en Europæisk anderkendt uddannelse, med generel gennemgang af brandlovgivning:
– dels for almindeligt industri- og erhvervsbyggeri omfattet af Byggelovgivningen,
– dels for byggeri og aktiviteter med stor brandfare – eksplosiv atmosfære eller som omfatter samling af mange mennesker,
Uddannelsen omfatter tillige brandstrategi og risikovurdering, i forhold til virksomheders beredskabsplanlægning, og i forhold til forsikring og brand.
Vægten er ud over lovgivning lagt på praktiske løsninger af aktuelle problemstillinger i forbindelse med brandsikring.

Dermed har vi de bedste muligheder for at projektere de økonomisk mest rentable løsninger, for de givne projektudfordringer.

GOD SOMMER

Vi holder ferielukket fra den 24. juli til den 30. juli

TEMAAFTEN OM KVÆGSTALDE HOS BK NORD A/S.

Planlæg udviklingen af dit anlæg til mælkeproduktion

– lav en strategi.

Indlæg og oplæg til diskussion v/ Robert Pedersen, BK NORD.

 • Logistik i staldanlægget
 • Udvidelser i etaper
 • Investeringsplan
 • Efter ønske fra deltagerne – oplæg omkring:

Sengebåse med sand – og hvis ikke – hvad så?

Kælvningsafdeling

Kalveopstaldning

Grovfoder – plansiloer

Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 19.30 hos BK NORD A/S, Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV.

Pris: 100 kr. – Tilmelding til Anette Klitgaard, BK NORD på 9634 5250 eller akp@bk-nord.dk – senest d. 10. juni 2017.

Bygnings- og Kvægrådgiver hos BK NORD A/S.

Vi kan med glæde meddele, at Bygnings- og Kvægrådgiver Robert Pedersen er overgået til en fuldtidsstilling hos BK NORD A/S pr. 1. maj 2017.

Robert var oprindeligt ansat som kvægrådgiver hos LandboThy og har de sidste 7 år været indlejet 2 dage om ugen som Byggerådgiver hos BK NORD A/S.

BK NORD A/S er ejet af Agri Nord, LandboThy og nf plus, og samarbejder tæt med landbo Limfjord.

Skiftet til en fuldtidsstilling hos BK NORD A/S er kommet i stand efter dannelsen af KvægXperten, som ejes af stort set samme bagland som BK NORD A/S.

Alle parter er enige i, at dette skift er en mere enkel model både for kunderne, for Robert selv, for den enkelte virksomhed og til sikring af et fortsat tæt samarbejde mellem rådgivningerne.

Robert vil nu altid med udgangspunkt i BK NORD A/S fortsætte sit engagerede arbejde med at optimere og udvikle kvægbrugernes produktionsanlæg.

Han er en efterspurgt kapacitet på området i hele Danmark og det på grund af de resultater han skaber for sine kunder, både på kort og langt sigt.

I kan fortsat træffe Robert både i Aalborg, Thisted og Skive og hans faste kontakt data vil herefter være

 • Mail: rop@bk-nord.dk
 • Tlf: 22 23 24 33

Ny medarbejder, Arkitekter & Ingeniører

Anette Klitgaard Pedersen

Anette er pr. 1. januar 2017 ansat som Koordinator hos BK NORD A/S, Arkitekter & Ingeniører. Anette er 50 år og kommer fra Aalborg. Anette er uddannet grafiker og har suppleret med en kontoruddannelse hos HOME i Aalborg. Hun kommer fra en stilling som grafiker/sagsbehandler hos Scangraphic i Aalborg.

Med Anettes ansættelse og kompetencer vil vi hos BK NORD A/S, få endnu flere ressourcer til at hjælpe vores kunder med opsætning af flotte materialer og prospekter. Desuden vil Anette stå for vores interne PR og Markedsføring samt varetage indkøb og den løbende koordinering i huset.

Vi er meget glade for at kunne byde endnu en erfaren og dygtig medarbejder velkommen i teamet hos BK NORD A/S.

Drejebogen

BK-nord A/S har udarbejdet drejebog til etablering af en bæredygtig dagligvarebutik i mindre bysamfund.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med, Dagrofa, KFI og DSK.

Læs mere her

Uprovokerede kollaps af tagkonstruktioner

Siden 2012 er der sket 3 uprovokerede kollaps af tagkonstruktioner i supermarkedsbygninger, og årsagerne til dette er nu afdækket i nærværende rapport.

Problematikken er den samme som mange kollaps i landbrugsbygninger, særligt da sneen faldt tungt i vinteren 2009/2010. Kendsgerningen er at rigtigt mange bygninger med tagkonstruktioner af træ ikke er afstivet forsvarligt, og er i fare for at kollapse både med og uden sne på taget.

Er fejlen alvorlig, kan et kollaps ske uvarslet og uden ekstra last på taget. Både med og uden ekstralast er der således stor risiko for personskade, hvis der er fejl i afstivningen. Der er derfor al mulig grund til at tage dette alvorligt som bygningsejer og få sin tagkonstruktion tjekket.

Ingeniører fra BK NORD A/S er specialister i at besigtige disse forhold og vil kunne afdække om der er fejl, samt give løsninger til afhjælpning af disse. Vi kan kun opfordre bygningsejere med tagkonstruktioner af træ, til at få tjekket den så hurtigt som muligt.
Ring og aftal tid på 96345250.

Artikel i ingeniøren
Undersøgelse af kollaps: Butiksbygninger

Ny ansættelse hos BK NORD A/S

Vi kan med glæde meddele, at vi pr. 1. august 2016, har ansat Civilingeniør Lisa Lisberg Laursen, hos BK NORD A/S. Lisa er uddannet Civilingeniør fra AAU i Bærende konstruktioner og byggeledelse.

Hun kommer fra en stilling som konstruktionsingeniør hos det rådgivende ingeniørfirma MOE i Aalborg, hvor hun har været de sidste 4 år.
Der før har hun arbejdet hhv. 3 år som konstruktionsingeniør hos Leif Hansen (Nu Orbicon) i Aarhus og 3 år hos Carlsberg Bjælker i Randers. Vi er meget glade for at kunne byde Lisa velkommen i teamet hos BK NORD A/S. Aalborg den 1. august 2016

BK NORD A/S

Bente Søgaard
Adm. direktør

Så er renoveringen af vores domicil på Hobrovej 431 tilendebragt og vi er meget tilfredse med resultatet.

Fra at være en lidt trist ombygget 70ér bygning med brede udhæng og træ på gavlen, står vores gamle gård nu nær dens oprindelse, med rene linjer og enklere detaljer.

Det er ikke de store greb der skal til for at højne udtrykket og da træværket fra 70érne i høj grad trængte til en udskiftning, så var det nærliggende at få arkitekten til at kigge på mulighederne.

Dette eksempel kan bruges mange steder – og skabe værdi.

Den 1. februar 2016 startede Christian Sondrup Pedersen i Bygningskonstruktørpraktik hos BK NORD A/S.

Christian skal gennem sit 20 uger forløb, være med i vores mange forskellige arbejdsområder indenfor projektering, myndighedsbehandling, licitationer, byggestyring og forsikringsskader.

Christian er uddannet tømrer og praktikken er en del af hans 6. semester på University College i Aalborg, hvor han bliver færdig som Bygningskonstruktør i januar 2017.

Vi ønsker Christian stort velkommen i vores team, og håber han får en rigtig god praktikperiode.

Nyt Bygningsreglement BR2015

”Trafik- og Byggestyrelsen har offentliggjort BR 2015, der træder i kraft den 1. januar 2016 – dog med en overgangsperiode på et halvt år.

BR 2015 betyder, at der fremadrettet skal forbruges 25 procent mindre energi i nybyggeri end den hidtidige standard. Det er en udmøntning af den langsigtede plan, der blev lagt mellem styrelsen, erhvervet og energisektoren tilbage i 2009. Målet var at reducere energiforbruget i nybyggeri med 25 procent i hvert af reglementerne for 2010 og 2015, ligesom planen forudsætter, at der sker yderligere reduktion med 25 procent i 2020-reglementet. – Det at arbejde med klart udmeldte mål i god tid har stor betydning for innovation og udvikling af nye produkter og løsninger. Det er også baggrunden for, at vi i byggeriet allerede er gået i gang med at se frem mod det bygningsreglement, der skal gælde for 2020, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.”

Læs hele bygningsreglementet her: Nyt Bygningsreglement BR15

Så er der både kommet sne og nye skilte på vores kontor…

Januar 2016

Læs mere om vores navneskift her eller download som PDF her

Se billeder her

Facaderenovering hos Bygningskontoret NORD A/S

November 2015

Vi renoverer vores facader.

De store tunge udhæng fra 1970’erne fjernes, og den oprindelige bygningsharmoni gendannes.
Den oprindelige gesims bliver fritlagt og mures om hvor den har taget skade.
Bygningens oprindelige form kommer nu frem med frontkvisten, som igen bliver gennemgående efter udhænget er blevet fjernet.

Vi er meget stolte over, at hovedbygningen til den gamle gård, igen kommer til sin ret.

Læs mere her