BK NORD A/S er et trygt valg, når projektet skal lykkes

Tag fat i os for en drøftelse af jeres tanker og idéer – det koster ikke noget og kan vise sig at blive et rigtigt værdifuldt valg.

DEN FØRSTE KONTAKT ER ALTID UFORPLIGTENDE.

BK NORD A/S er totalrådgivning med BÅDE Arkitekter OG Ingeniører i samme hus. Vores store styrke er derfor, at vi kan tilbyde både arkitekt og ingeniør hjælp til din opgave.

Det betyder at vi koordinerer arbejderne i samme hus og sikrer at der ikke opstår udfordringer med de forskellige faggrenes interesser – det betyder oftest store besparelser på både økonomi og tid.

Har du allerede andre samarbejdsrelationer, så leverer vi naturligvis også ENTEN arkitekt ELLER ingeniørhjælp til din opgave.

Stil os et gratis og uforpligtende spørgsmål:

Med byggerådgivning fra start til slut fra BK NORD A/S, får du et fremtidssikret byggeri, med den bedste viden indarbejdet, og i en udførelse der lever op til gældende gældende lovgivning.

Det typiske forløb i en byggerådgivningsproces:

Skitser:
Udarbejdelse af indretningsskitser, der udvikles i et samarbejde mellem jer og vores faguddannede personale. I stiller kravene og formulerer ønskerne – vi sparrer med jer om mulighederne og indretter efter vores store erfaring og gældende lovgivning.

I vores afdeling for driftsbygninger har vi agronomer, jordbrugsteknologer og bygningskonstruktører ansat – til netop at holde sig ajour med de sidste nye erfaringer og udviklinger, rationelle og praktiske udførelsesmetoder og gældende love og regler.

Projekttegninger:
Udarbejdelse af projekttegninger, der kan anvendes til flere formål – alt efter hvad vi aftaler – myndighedstegninger – arbejdstegninger – tegninger med henblik på at kunne indhente tilbud i licitation / underhåndsbud.
Vort tegningsmateriale er kvalitetssikret – og bærende og stabiliserende konstruktioner defineres og beregnes af vores ingeniører.

Projektbeskrivelse:
Udarbejdelse af projektbeskrivelse – der er et skriftligt appendiks til tegningsmaterialet. Dette sikrer at du når du ønsker at indhente tilbud fra flere – helt klart har defineret, hvad du ønsker pris på, og i hvilken kvalitet. Ligeledes beskrives de betingelser du stiller for den kontrakt der skal laves med den eller de udførende. Herved undgår du alle de skækeksempler om forfærdelige byggeprocesser – som medierne jo har fokuseret på i den sidste tid.

Licitationer/underhåndsbud:
Vi hjælper dig med tilbudsindhentningen – enten som en egentlig licitation eller som underhåndsbud, alt efter hvad vi aftaler og hvad der er bedst egnet til netop jeres projekt. Vores erfaring er at der er store fordele ved at hente flere priser hjem. Prisudsvingene er enorme – ofte mellem 5 – 25 % fra den billigste til den dyreste – og hvem ved på forhånd om man har fat i den billigste. Det ved man først når resultaterne fra prisindhentningen er i hus – og vel at mærke når man har spurgt om pris på nøjagtigt det samme grundlag. Priser kan kun sammenlignes, når man spørger på samme mængde og kvalitet – bare se på biler og hvor mange faktorer der indvirker på prisen her – en bil er ikke bare en bil – og et hus er ikke bare et hus.

Kontrakter:
Vi hjælper jer med at forhandle og udarbejde kontraktsættene mellem jer som Bygherre og den/de udførende håndværkere. Der er en masse byggejura, der skal på plads allerede ved kontraktindgåelsen. Det er mens begge parter er ivrige for at komme videre og i gang – at man skal få aftalt alt det kedelige og det med småt. Hvis der skulle komme knas i maskineriet senere – så er det dette dokument man altid vender tilbage til.

Byggestyring:
Vi hjælper med at afholde opstartsmøder & byggemøder – og skriver de juridisk gældende referater herfra.

Tilsyn:
Vi besøger byggepladsen uanmeldt efter aftale med Bygherre og efterser det pågående arbejde. Der udfærdiges tilsynsrapporter herfra – der dokumenterer evt. fejl og mangler og der aftales udbedringer med håndværkerne.
Tilsynet gennemføres af vores erfarne og sagkyndige tilsynsførende personale, der ved hvad der skal kigges efter og hvornår i byggeprocessen de kritiske faser er.

Afleveringsforretning:
Vi hjælper med gennemgangen af byggeriet og får registreret evt. fejl og mangler. Der aftales frister for hvornår fejl og mangler skal være udbedret – og afleveringsrapporten (når den er godkendt og underskrevet) danner grundlag for, hvornår entreprenørens 5 års mangelansvar løber fra og til.

​Vi kan naturligvis rekvireres når som helst i processen – ligesom der kan vælges dele af ovenstående, alt efter hvad man som bygherre selv ønsker.

KONTAKT OS PÅ 96 34 52 50 FOR NÆRMERE INFO