REFERENCER, LANDBRUG

Svinestalde

Fremtidens landbrugsbyggeri

Sostald - Gistrup

Sostald Hadsund

Slagtesvinestald - Vrå

Slagtesvinestald - Grenå

Sostald - Brovst

Sostaldsanlæg - Mors

Smågrisestald - Løkken

Kvægstalde

Kvægstald Alstrup

Ammekostald, lade m.m.

Ungdyrsstald - Svenstrup

Robotstald - Dybvad

Robotstald - Hobro

Kvægstald - Hobro

Kælvningestald - Viborg

Parallel Malkestald - Arden

Fjerkræstalde

Kyllingestald - Terndrup

Hønnikestald - Hobro

Økologisk ægproduktion - Hadsund

Lagerhaller

Lagerhal, Vestbjerg

Kornlade og maskinhus

Maskinhal - Aars

Kartoffel Hal - Hals

Kartoffel hal Aabybro

Maskinhus - Pandrup

Maskinhus - Kongerslev

Hestestalde

Hestestald og ridehal – Sæby

Ridehal - Nordjylland

Kulturarv

Hovedgaard Sindal