FAKTA

Juridisk enhed

  • BK NORD A/S, cvr.nr. 32140947​

Ejerforhold

  • Selskabet ejes af AgriNord med 74%, LandboThy med 21% og nf plus med 5%

Bankforbindelse

  • Selskabet er selvfinansierende med Jyske Bank som bankforbindelse.

Forsikring

  • Der er tegnet professionel ansvarsforsikring ved TRYG med policenr. 670-8.037.457
  • Dækningssummer pr. forsikringsår er 12.500.000 for personskade og 10.000.000 for tingskade.

Revisor

  • Selskabets regnskaber revideres af REDMARK statsautoriserede revisorer.